Manual Humanitas – clasa 5 – Cazurile substantivului

6
1317

Exerciții rezolvate pentru limba română din Manual Humanitas – clasa 5 – Cazurile substantivului.

Teme - Limba română - Manual pentru clasa a v-a, Editura Humanitas
Limba română – Manual pentru clasa a v-a, Editura Humanitas

CAZUL NOMINATIV. PREPOZIȚIA. CAZUL ACUZATIV
1. Cazul
Folosiți-vă cunoștințele!
– ghetele – subiect
ghetele – complement
ghetelor – atribut
2. Cazul nominativ
Folosiți-vă cunoștințele!
– ghetuțele – subiect, substantiv
moșul – subiect, substantiv
nuielușa – subiect, substantiv
– e un dar – predicat nominal, verb copulativ + nume predicativ exprimat prin substantiv
3. Prepoziția
Folosiți-vă cunoștințele!
– a certat – verb, a mers – verb, darurile – substantiv
– pe Nică – complement, pentru poznele – complement, în sat – complement, din ghetuțe – atribut
4. Prepoziții simple și prepoziții compuse
Folosiți-vă cunoștințele!
– de la, din
5. Cazul acuzativ
Folosiți-vă cunoștințele!
– Nică – subiect
pe băieți – complement
pentru mersul – complement
cu uratul – atribut

copiii – subiect
pe uliță – complement
la paus – complement
– daruri – acuzativ (fără prepoziție)
6. Ortografia substantivelor în nominativ și în acuzativ

Ads

Folosiți-vă cunoștințele!

– copiii – nominativ
pentru copiii – acuzativ

– poeziile – feminin, plural, acuzativ
exercițiile –  neutru, plural, nominativ

Exersați!

1. iarna – subiect
fulgi – subiect
pământul – subiect
o mantie – nume predictiv

2. actor – actori, actorii
arbitru – arbitri, arbitrii
baie – băi, băile
farmacie – farmacii, farmaciile
fiu – fii, fiii
geamgiu – geamgii, geamgiii
gutuie – gutui, gutuile
leu – lei, leii
lup – lupi, lupii
ploaie – ploi, ploii
premiu – premii, premiile
tablou – tablouri, tablourile
teatru – teatre, teatrele

3. pe copiii – substantiv comun, genul masculin, numărul plural, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-i”, precedat de prepoziția simpla „pe”, funcția sintactică de complement

de iarnă – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simpla „de”, funcția sintactică de atribut

de Crăciun – substantiv propriu, genul neutru, numărul singular, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simpla „de”, funcția sintactică de complement

bradul – substantiv comun, genul masculin, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-l”, funcția sintactică de complement

pe crenguțele – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-le”, precedat de prepoziția simpla „pe”, funcția sintactică de complement

globulețe – substantiv comun, genul neutru, numărul plural, cazul acuzativ, funcția sintactică de complement

ghirlande – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ, funcția sintactică de complement

lumânărele – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ, funcția sintactică de complement

4. făgăduiala – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât „-a”, funcția sintactică de subiect

datorie – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, funcția sintactică de nume predicativ

recunoștința – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât „-a”, funcția sintactică de subiect

o floare – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, precedat de articolul nehotărât „o”, funcția sintactică de nume predicativ

o fetiță – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, precedat de articolul nehotărât „o”, funcția sintactică de nume predicativ

la bunicii – substantiv comun, genul masculin, numărul plural, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-i”, precedat de prepoziția simpla „la”, funcția sintactică de complement

gerul – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât „-l”, funcția sintactică de subiect

de la munte – substantiv comun, genul masculin, numărul singular, cazul acuzativ, precedat de prepoziția compusă „de la”, funcția sintactică de complement

la fereastră – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simpla „la”, funcția sintactică de complement

la focul – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-l”, precedat de prepoziția simpla „la”, funcția sintactică de complement

în sobe – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simpla „în”, funcția sintactică de complement

flori – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ, funcția sintactică de complement

de iarnă – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simpla „de”, funcția sintactică de atribut

pe cristalul – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-l”, precedat de prepoziția simpla „pe”, funcția sintactică de complement

CAZUL DATIV. CAZUL GENITIV

1. Cazul dativ

Folosiți-vă cunoștințele!

– copiilor, băiatului – funcția sintactică de complement; întrebarea „cui?”

Observați!

– lui Alexandru, lui Carmen, lui Jeni, Mariei, Floricăi, Olgăi
– Alexandru – masculin, Carmen – feminin, Jeni – feminin, Mariei – feminin, Floricăi – feminin, Olgăi – feminin

2. Cazul genitiv

Folosiți-vă cunoștințele!

– funcția sintactică de atribut; întrebări: ale cui? a cui?

Folosiți-vă cunoștințele!

– copiilor – dativ
copiilor – genitiv

3. Ortografia substantivelor în dativ și în genitiv

Folosiți-vă cunoștințele!

– unei fete – dativ           unor fete – dativ
unei uși – genitiv            unor uși – genitiv
unei scântei – genitiv     unor scântei – genitiv

– fetei       fetelor
ușii          ușilor
scânteii   scânteilor

Exersați!

1. apartamentului – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul dativ, articulat cu articolul hotărât „-lui”, funcția sintactică de complement

globulețelor – substantiv comun, genul neutru, numărul plural, cazul genitiv, articulat cu articolul hotărât „-lor”, funcția sintactică de atribut substantival

lumânărilor – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul genitiv,
articulat cu articolul hotărât „-lor”, funcția sintactică de atribut
substantival

rășinii – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul genitiv,
articulat cu articolul hotărât „-i”, funcția sintactică de atribut
substantival

camerei – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul dativ,
articulat cu articolul hotărât „-i”, funcția sintactică de complement

sărbători – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul genitiv, funcția sintactică de atribut
substantival

2. rășinii – substantiv nearticulat genitiv + articolul hotărât „-i”

3. lui Radu, ai danei, lui Jeni, al Monicăi și ale Magdei

4. în munții – substantiv comun, genul masculin, numărul plural, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-i”, precedat de prepoziția simpla „în”, funcția sintactică de complement

zăpezile – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât „-le”, funcția sintactică de subiect

izvoarele – substantiv comun, genul neutru, numărul plural, cazul nominativ,
articulat cu articolul hotărât „-le”, funcția sintactică de subiect

în clinchete – substantiv comun, genul neutru, numărul plural, cazul
acuzativ, precedat de prepoziția
simpla „în”, funcția sintactică de complement

caprele – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul nominativ,
articulat cu articolul hotărât „-le”, funcția sintactică de subiect

de munte – substantiv comun, genul masculin, numărul singular, cazul acuzativ, precedat de prepoziția
simpla „de”, funcția sintactică de atribut

prin poiene – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ, precedat de prepoziția
simpla „prin”, funcția sintactică de complement

în taină – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, precedat de prepoziția
simpla „în”, funcția sintactică de complement

calea – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-a”, funcția sintactică de complement

iubiri – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul genitiv, funcția sintactică de atribut substantival

ARTICOLUL GENITIVAL. CAZUL VOCATIV

1. Ce este articolul genitival?

Folosiți-vă cunoștințele!

– copilul – nominativ
al vecinei – genitiv
globulețele – acuzativ
ale bradului – genitiv
de Crăciun – acuzativ
mingi – nominativ

–  al, ale

Observați!

– ai țării – feminin, singular; umeri – masculin, plural

Folosiți-vă cunoștințele!

– nepotului, a părinților, a bunicilor

2. Cazul vocativ

Exprimați-vă părerea!

– i se trage atenția că i se vorbește

Folosiți-vă cunoștințele!

– cumătro, cumetre
– cumătră, cumetriță
– bunicule, nepoților

3. Punctuația vocativului

Observați!

– virgulă; înaintea substitutivului în vocativ

Exersați!

1. a, a, al, ale, al, ale, ale, ale, ale, al, a, a, ale

2. al colindelor – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul genitiv, articulat cu articolul hotărât „-lor”, precedat de articolul genitival „al”

copiilor – substantiv comun, genul masculin, numărul plural, cazul genitiv, articulat cu articolul hotărât „-lor”

ale casei – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul genitiv, articulat cu articolul hotărât „-i”, precedat de articolul genitival „ale”

al merelor – substantiv comun, genul neutru, numărul plural, cazul genitiv, articulat cu articolul hotărât „-lor”, precedat de articolul genitival „al”

covrigilor – substantiv comun, genul masculin, numărul plural, cazul genitiv, articulat cu articolul hotărât „-lor”

al nucilor – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul genitiv, articulat cu articolul hotărât „-lor”, precedat de articolul genitival „al”

3. mamă – substantiv, cazul vocativ – este despărțit de restul propoziției prin virgulă

4. fulgii – substantiv comun, genul masculin, numărul plural, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât „-i”, funcția sintactică de subiect

în casă – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simplă „în”, funcția sintactică de complement

focul – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul nominativ,
articulat cu articolul hotărât „-l”, funcția sintactică de subiect

pe lângă mama – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-a”, precedat de prepoziția compusă „pe lângă”, funcția sintactică de complement

jocul – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-l”, funcția sintactică de complement

patul – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul nominativ,
articulat cu articolul hotărât „-l”, funcția sintactică de subiect

mama – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ,
articulat cu articolul hotărât „-a”, funcția sintactică de subiect

cu glasul – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-l”, precedat de prepoziția simplă „cu”, funcția sintactică de complement

pe paie – substantiv comun, genul neutru, numărul plural, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simplă „pe”,
funcția sintactică de complement

în frig – substantiv comun, genul neutru, numărul plural, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simplă „în”,
funcția sintactică de complement

Hristos – substantiv propriu, genul masculin, numărul singular, cazul nominativ, funcția sintactică de subiect

în ieslea – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „a”, precedat de prepoziția simplă „în”,
funcția sintactică de complement

boul – substantiv comun, genul masculin, numărul singular, cazul nominativ,
articulat cu articolul hotărât „-l”, funcția sintactică de subiect

căldură – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, funcția sintactică de complement

SUBSTANTIVUL – EXERCIȚII

1.

fluture – masculin; fluturi; fluturii – niște fluturi
pahar – neutru; pahare; paharele – niște pahare
pasăre – feminin; păsări; păsările – niște păsări
fulger – neutru; fulgere; fulgerele – niște fulgere
pește – masculin; pești; peștii – niște pești
minge – feminin; mingi; mingile – niște mingi

2. România, Europa, Dunărea, Bulgaria, Mihai Eminescu

3. prietenul – subiect, schior – nume predicativ; tatăl – subiect, antrenorul – nume predicativ; un sportiv – nume predicativ; campioni – nume predicativ

4.
plugușorul – cazul nominativ, subiect
un obicei – nominativ, nume predicativ
dorința – acuzativ, complement
omului – genitiv, atribut substantival
o recoltă – acuzativ, complement
în an – acuzativ, complement
textul – nominativ, subiect
o descriere – nominativ, nume predicativ
a muncii – genitiv, atribut substantival
de cultivare – acuzativ, atribut
a pământului – genitiv, atribut substantival
hărnicia – nominativ, subiect
țăranului – genitiv, atribut substantival
ogorului – genitiv, atribut substantival

5. mamă; virgulă

6. Bănică – substantiv propriu, genul masculin, numărul singular, cazul nominativ, nearticulat

glasul – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-l”

mamei – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul genitiv, articulat cu articolul hotărât „-i”

din pat – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul acuzativ, nearticulat, precedat de prepoziția „din”

George și Radu – substantiv propriu, genul masculin, cazul nominativ, nearticulat

cu uratul – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-l”, precedat de prepoziția „cu”

mamă – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul vocativ, nearticulat

băiatul – substantiv comun, genul masculin, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât „-l”

o căprioară – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul nehotărât „o”

7. la Bethleem – substantiv propriu, genul masculin, numărul singular, cazul acuzativ, funcția sintactică de complement

Maria – substantiv propriu, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, funcția sintactică de subiect

călătoria – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-a”, funcția sintactică de complement

în lăcaș –  substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simplă „în”, funcția sintactică de complement

lângă oraș –  substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul
acuzativ, precedat de prepoziția simplă „lângă”, funcția sintactică de
complement

pe Mesia – substantiv propriu, genul masculin, numărul singular, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simplă „pe”, funcția sintactică de complement

peste zăpezi – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simplă „peste”, funcția sintactică de complement

sania – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât „-a”, funcția sintactică de subiect

în casă – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ,
precedat de prepoziția simplă „în”, funcția sintactică de complement

mama –  substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ,
articulat cu articolul hotărât „-a”, funcția sintactică de subiect

cozonaci – substantiv comun, genul masculin, numărul plural, cazul acuzativ, funcția sintactică de complement

mirosul – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul nominativ,
articulat cu articolul hotărât „-l”, funcția sintactică de subiect

înserarea – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-a”, funcția sintactică de complement

clipa – substantiv comun, genul feminin, numărul singular, cazul nominativ,
articulat cu articolul hotărât „-a”, funcția sintactică de nume predicativ

glasurile – substantiv comun, genul neutru, numărul plural, cazul nominativ,
articulat cu articolul hotărât „-le”, funcția sintactică de subiect

ale copiilor – substantiv comun, genul masculin, numărul plural, cazul genitiv,
articulat cu articolul hotărât „-lor”, precedat de articolul genitival „ale”, funcția sintactică de atribut substantival

urări – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ, funcția sintactică de complement

de belșug – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simplă „de”, funcția sintactică de atribut

daruri – substantiv comun, genul neutru, numărul plural, cazul acuzativ, funcția sintactică de complement

colindătorilor – substantiv comun, genul masculin, numărul plural, cazul dativ, articulat cu articolul hotărât „-lor”, funcția sintactică de complement

EVALUARE

1. copiii – personaje principale
cocoanele – personaje secundare
musafiri – figuranți

2. la pers a 3-a; autorul a scris opera, naratorul povestește întâmplarea

3. ce frumos! ce frumos! – repetiția
trâmbițe, tobe, păpuși – enumerare

4. musafir – musafirul, musafirului; un musafir, unui musafir
musafiri – musafirii, musafirilor; unii musafiri, unor musafiri

5. pe porțile – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-le”, precedat de prepoziția simplă „pe”, funcția sintactică de complement

săniile – substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul nominativ, articulat cu articolul hotărât „-le”, funcția sintactică de subiect

semnalul – substantiv comun, genul neutru, numărul singular, cazul acuzativ, articulat cu articolul hotărât „-l”, funcția sintactică de complement

de jucării –  substantiv comun, genul feminin, numărul plural, cazul acuzativ, precedat de prepoziția simplă „de”, funcția sintactică de atribut

copilului – substantiv comun, genul masculin, numărul plural, cazul genitiv, articulat cu articolul hotărât „-lui”, funcția sintactică de atribut substantival

6. Acesta este un brad.

I-am dat lui Andrei cartea.
I-am dat Veronicăi caietul.

7. săniile; sanie – singular; sănii – plural; săniile articulat cu articolul hotărât „-le”

8. ale bradului; a Crăciunului

9. În casa lui conu Mișu e gălăgie mare. Săniilor cu musafiri intră fără oprire. În interior copiii prietenilor acestuia așteaptă cadourile de sub pom. Mai sunt câteva detalii de aranjat, iar copiii vor putea intra să vadă cadourile. Pomul e plin de ornamente sclipitoare, iar sub brad sunt diverse jucării.

6 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.