Manual Didactică și pedagogică – clasa 6 – Fonetică

2
734
Limba română
Manual pentru clasa a VI-a
Editura Didactică și pedagogică

Fonetică

Sunet. Literă. Silabă.

Să ne aducem aminte din clasa a V-a
1.
a. vocale, semivocale, consoane
b. literă
c. alfabet
d. diftong
e. triftong
f. silaba
g. hiat

Ads

2.

cuvânt        vocale    semivocale    consoane    diftongi    triftongi
doarme        a,e    o        d, r, m        oa      
veghează     e,ă    e        v, g, h, z    ea
grai        a,i            g,r
tablou         a,u    o        t,b,l        ou
lăcrămioară    ă,a    i,o        l,c,r,m                ioa
păreau        ă,    e,u        p,r                eau
pleosc        e,o            p,l,s,c

3.
a-er-ian
cin-ste
lu-poai-că
po-diş
sculp-tor
co-dru
a-ce-ea
cap-să
a-le-e
su-plu
le-oai-că
pâi-ne
vârs-tă
con-struc-tor
ro-ua
soa-re
cu-pru
mul-te

4.
ea – deal, desenează, seară
ie – lămâie, statuie
ai – mai, vai
ou – bou, erou

eau – do-reau, mu-reau, a-veau
iai -tră-iai, mi-ai, tă-iai
iau – şi-au, fo-iau

5.
a.
re-al
lă-u-da
a-vi-a-ţi-e
ca-is
ge-o-gra-fi-e
hi-e-ro-gli-fă
cu-vi-in-cios
în-fi-in-ţa

b.
Înainte să devină pilot, tatăl meu a urmat un curs de aviaţie.
Cartea de geografie este în ghiozdan.
Pe coperta cărţii despre istoria Egiptului apare desenată o hieroglifă.
Elevul s-a purtat cuviincios cu o femeie în autobuz, oferindu-i locul său.

6.
Bombay y
Kuweit k
New York y,k
Quebec q
Washington w
Wroclaw w
William Shakespeare w
Jules Verne
Wolfgang Amadeus Mozart w
Friedrich Shiller

7.
bolnav nav
caracter ter
duminică că
fenomen men
ianuarie nua
regizor gi
actor tor
şervet vet
verigă gă
prevedere re

8.
Din văz-duh cum-pli-ta iar-na cer-ne no-rii de ză-pa-dă
Lun-gi tro-ie-ne că-lă-toa-re a-du-na-te-n cer gră-ma-dă
Ful-gii zbor, plu-tesc prin a-er ca un roi de flu-tu-ri al-bi,
Răs-pân-dind fi-ori de ghea-ţă pe ai ţă-rii u-me-ri dal-bi.

9.
ieşire – La finalul filmului spectatorii se îndreaptă spre ieșire.
sfârşească – Abia aştept să se sfârşească această zi ploioasă.
respectuos – Te rog respectuos să nu mia faci gălăgie.
alcool – Alcoolul este interzis minorilor.
desfiinţă – Trecere de pietoni din faţa şcolii a fost desfiinţată.
crea – Am creat cel mai frumos spectacol pentru serbare.
social – Eu aparţin categoriei sociale a elevilor.
aspectuos – Casa în care stau este mai puţin aspectuoasă.
orăşean – Eu sunt orăşean pentru că m-am născut și am crescut la oraş.

Accentul

Să ne aducem aminte din clasa a V-a

Văzui(zui) prin văi al verii(ve) dulce(dul) vânt
Ştrengar(gar) frumos(mos) cum toţi pribegii(begii) sunt,
Târa(ra) mantaua-n (ta) urmă-i(mă) pe pământ.(mânt)

Să folosim ce am reţinut

1.
automobil – a-u-to-mo-bil
fenomen – fe-no-men
caracter – ca-rac-ter
academie – a-ca-de-mi-e
antic – an-tic
avarie – a-va-ri-e
constructor – con-struc-tor
corector – co-rec-tor
diplomă – di-plo-mă
unic – u-nic
industrie – in-dus-tri-e

2.

pe prima silabă      pe antepenultima silabă    pe penultima silabă    pe ultima silabă
ve-se-lă      re-pe-de             ca-să            ac-tor
ma-să          piv-ni-ţă            ma-şi-nă        ter-mi-nat  
bu-bu-ie      ca-me-ră            al-bi-nă        po-por
la-po-viţă      i-ni-mă            a-le-e            ca-fea
a-ri-pă          bu-te-li-e            fe-me-ie        co-pil

3.
acele – Acele de cusut sunt în cutie.
acele – Acele cuvinte nu doresc să le mai aud.

imobil – Şcoala în care învățase află într-un imobil vechi.
imobil – Piciorul rupt m-a făcut imobil pentru cel puţin 2 săptămâni.

urechea – Urechea mă doare după ultimul accident.
urechea – Părinţii mei nu m-au urecheat niciodată.

voi – Eu voi merge la teatru.
voi – Vom mânca ce vom voi.

5.
Armand (mand)
Ucraina (na)
Monaco (naco)
Medgidia (gi)
Luduş (lu)
Braşov (sov)

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.