Manual Didactică și pedagogică – clasa 6 – Adjectivul

2
2050

Adjectivul

Să ne aducem aminte din clasa a V-a

1. Ib, IIb, IIIa

Ads

Adjectivul este partea de vorbire flexibilă, care determină un substantiv, se declină și arată însușirile sau calitățile obiectelor.

2. a) zgribulite – adjectiv, plural, neutru, Ac, atribut adjectival
zdrențuite – adjectiv, plural, feminin, Ac, atribut adjectival
întunecată – adjectiv, singular, feminin, N, atribut adjectival

b) ciolănoși – adjectiv, plural, masculin, N, nume predicativ
sprâncenați – adjectiv, plural, masculin, N, nume predicativ
arși – adjectiv, plural, masculin, N, nume predicativ
dese – adjectiv, plural, feminin, Ac, atribut adjectival
castanii – adjectiv, plural, feminin, Ac, atribut adjectival
mari – adjectiv, plural, feminin, Ac, atribut adjectival

3. a) bună, primejdia
b) putred, mere
c) amară
d) bătrân

4.  formați adjective cu ajutorul sufixelor și prefixelor
a) Olt – oltenesc
scorbură – scorburos
trandafir – trandafiriu
serios – neserios
vinovat – nevinovat
ramură – rămuros
aramă – arămiu
văzut- nevăzut

b) port oltenesc
copac scorburos
gem trandafiriu
băiat neserios
om nevinovat
pom rămuros
cer arămiu
gând nevăzut

c)  Portul oltenesc este asemănător cu cel moldovenesc.
În grădină am un copac scorburos.
Vecinul meiu este un băiat neserios.
Ieri, la apus, am văzut cerul arămiu.

5.
atribute adjectivale
Am citit o carte minunată.
Bebelușul neastâmpărat a adormit.
Haina călduroasă este murdară.
Omul plăcut la vedere este tatăl meu.

nume predicative
Cartea este minunată.
Copilul este neastâmpărat.
Puloverul verde este călduros.
El a fost plăcut de prietenii meu.

6.  zglobii, fumurii, zglobiile, argintii, fumuriile, argintiile

Articolul demonstrativ (adjectival)

1. a) cea- însoțește adjectivul „cuminte”, determină substantivul „fata”
cel – însoțește pronumele „dintâi”, determină substantivul „basm”

b) cel – însoțește adjectivul „mare”, determină substantivul „iedul”
cel – însoțește adjectivul „mijlociu”, determină substantivul „iedul”
cel – însoțește adjectivul „mic”, determină substantivul „iedul”

2. geamul cel transparent
bucătăria cea modernă
sertarul cel încăpător
zidul cel rezistent
ceasul cel vechi

3. a) cea adâncă, cel mai bun
b) cele din apă, cele de pe uscat, cele zburătoare
c) cel falnic, cel năzdrăvan

4. ce-l întrebi, cei prezenți, cel bun, cele două, ce le spui, cea nouă, ce-a spus

5. Cel bun era lângă mine.
Am văzut-o pe cea rea.
Le-am ales pe cele mici.
Cele înalte se potrivesc.
M-am imaginat ca fiind cel înțelept.

Declinarea adjectivelor. Funcțiile sintactice

Să observăm

nouă – singular, feminin, N, atribut adjectival
nouă – singular, feminin, Ac, atribut adjectival
noii – plural, masculin, N, atribut adjectival

Să folosim ce am reținut

1. a) albe – adj, plural, neutru, N, atribut adjectival
scânteios – adj, singular, neutru, Ac, atribut adjectival
înaltele – adj, plural, feminin, Ac, atribut adjectival
maiestos – adj, singular, neutru, G, atribut adjectival

b) mândră – adj, singular, feminin, N, nume predicativ
nemângâiată – adj, singular, feminin, N, atribut adjectival
latele – adj, plural, neutru, N, atribut adjectival
tari – adj, plural, neutru, N, nume predicativ

2. declinați în propoziții munte înalt și vechea jucărie

N. Muntele înalt este împădurit.
Ac. Am văzut în depărtare muntele înalt.
G. Vârful muntelui înalt este golaș.
D. I-am dat un nume nou muntelui înalt.

N. Vechea jucărie s-a stricat.
Ac. Am aruncat vechea jucărie.
G. Aceasta este cutia vechii jucării.
D. I-am făcut loc vechii jucării.

3. propoziții cu isteț, molcom, rapid, negru – funcții sintactice atribut adjectival și nume predicativ

atribut adjectival
Copilul isteț are note mari la școală.
Râul molcom izvorăște din muntele.
Mașina rapidă a oprit în parcare.
Haina neagră este pe cuier.

nume predicativ
Fata este isteață.
În aval râul este molcom.
Trenul acesta este rapid.
Pantofii cei noi sunt negri.

4. simplu – simpli – simplă – simple
folositor – folositori – folositoare – folositoare
gălbui – gălbui – gălbuie – gălbui
crud – cruzi – crudă – crude
lung – lungi – lingă – lungi
maro – maro – maro – maro
geamăn – gemeni – geamănă – gemene
cumsecade – cumsecade – cumsecade – cumsecade
vernil – vernil – vernil – vernil
sfios – sfioși – sfioasă – sfioase
blând – blânzi – blândă – blânde
viteaz – viteji – vitează – viteze
moale – moi – moale – moi

5. a) adjective invariabile: gri, bej
adjective variabile cu 2 forme: rotofei, vioi, cuminte, tenace
adjective variabile cu 3 forme: argintiu, prevăzător
adjective variabile cu 4 forme: albastru, mândru, formidabil

b) haine argintii
niște vrăbii mândre
apă vioaie
o mamă prevăzătoare

Hainele argintii au fost vândute.
Pe sârmă stau agățate niște vrăbii mândre.
Apa vioaie de munte susură vesel.
O mamă prevăzătoare își ia copilul de mână la trecere de pietoni.

6. a)  noianul negru, rază purpurie
b) ostroave uriașe, un pod singur și nesfârșit
c) nour alb, șoseaua mică, stâlpii rari

negru – Ac, atribut adjectival, 4 forme
purpurie – Ac, atribut adjectival, 3 forme
uriașe – N, atribut adjectival, 4 forme
singur – Ac, atribut adjectival, 4 forme
nesfârșit – Ac, atribut adjectival, 4 forme
alb – N, atribut adjectival, 4 forme
mică – Ac, atribut adjectival, 3 forme
rari – N, atribut adjectival, 4 forme

7. adjectivele răcoros și uimitor + substantive de genul feminin, numărul plural

Apa se scurge prin văi răcoroase și umbroase.
Cartea conține povești uimitoare înfăptuite de eroi mitici.

8.
mare – adjectiv variabil cu 2 forme, simplu, număr singular, gen masculin, caz N, nume predicativ
negru – adjectiv variabil cu 4 forme, simplu, număr singular, gen masculin, caz N, nume predicativ
albe – adjectiv variabil cu 4 forme, simplu, număr plural, gen neutru, caz N, nume predicativ
puternică – adjectiv variabil cu 4 forme, simplu, număr singular, gen feminin, caz Ac, atribut adjectival
mare – adjectiv variabil cu 2 forme, simplu, număr singular, gen feminin, caz Ac, atribut adjectival
negri – adjectiv variabil cu 4 forme, simplu, număr plural, gen masculin, caz N, atribut adjectival

Gradele de comparație ale adjectivului

1. gradul pozitiv: celor vechi, negru, jucăușă
gradul superlativ relativ de superioritate:  cel mai înalt
gradul comparativ de inferioritate: mai puțin harnică
gradul comparativ de egalitate: tot atât de vestit
gradul superlativ absolut: grozav de leneș

2. gradul comparativ de la iute, vioi, puțin strălucitor

iute – mai iute, la fel de iute, mai puțin iute
vioi – mai vioi, la fel de vioi, mai puțin vioi
puțin – mai puțin, la fel de puțin, mai puțin puțin
strălucitor – mai strălucitor, la fel de strălucitor, mai puțin strălucitor

Mâncarea de astăzi este mai iute  decât cea de ieri.
Astăzi am fost mai vioi decât ieri.
Am învățat pentru astăzi la fel de puțin ca ieri.
Astăzi soarele este mai strălucitor.

3. ca scos din cutie – foarte îngrijit – superlativ absolut
ca vai de el – foarte rău – superlativ absolut
tot unul și unul – foarte buni – superlativ absolut
c-o falcă-n cer și una-n pământ – foarte furios – superlativ absolut

Era îmbrăcat bine și arăta ca scos din cutie.
Era îmbrăcat ca vai de el.
La olimpiadă erau niște elevi tot unul și unul.
Mama s-a întors acasă c-o falcă-n cer și una-n pământ.

4.  cu ajutorul prefixelor formați gradul superlativ absolut de la adjectivele: delicat, dezvoltat, plin, mătăsos, sensibil, aglomerat, cunoscut, modern

delicat – superdelicat
dezvoltat – superdezvoltat
plin – arhiplin, preaplin
mătăsos – supermătăsos
sensibil – suprasensibil
aglomerat – ultraaglomerat, superaglomerat
cunoscut – arhicunoscut
modern – ultramodern

5. adjective care pot avea grade de comparație: curios, alb, cinstit, plimbăreț, valoros, galben, rece, obraznic,voluminos

adjective care nu pot avea grade de comparație: optim, complet, superior, veșnic, inferior, unic, terminat, fundamental, solid, enorm, colosal

6.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.