Manual Didactică și pedagogică – clasa 6 – Numeralul

1
1792

Numeralul

Să ne aducem aminte din clasa a V-a

1. I b) b) a)

Ads

Numeralul este partea de vorbire flexibilă, care se declină și care arată un număr, numărul obiectelor sau ordinea lor prin numărare.

2. numeral cardinal: zece, douăsprezece, patru, șapte, un, două, patru, opt,
numeral ordinal: dintâi, a doua, a treia, a patra, a șaizeci și patra

3.
7 – șapte, a șaptea, al șaptelea
17 – șaptesprezece, a șaptesprezecea, al șaptesprezecelea
14 – paisprezece, a paisprezecea, al paisprezecelea
50 – cincizeci, a cincizecea, al cincizecilea
101 – o sută unu, a o sută una, al o sută unulea
16 – șaisprezece, a șaisprezecea, al șaisprezecea
60 – șaizeci, a șaizecea, al șaizecilea
18 – optsprezece, a optsprezecea, al optsprezecea
19 – nouăsprezece, a nouăsprezecea, al nouăsprezecelea

4. două gâște, o carte, celelalte două, două pahare, un pulovăr, celelalte două, doi prieteni, doi canari, unul, două muzee

5. o zi, al șaptelea măr, a noua idee, patru săptămâni, al doisprezecelea scaun, șase desene, un element

O zi a trecut, mai sunt două.
A noua idee, pe car am avut-o, dar nici una nu s-a concretizat.
O lună are patru săptămâni.
Al doisprezecelea scaun pe care l-am aranjat avea un picior rupt.

6.  propoziții cu „o” și „un”, numerale și articole nehotărâte
Am mâncat un măr. (numeral)
Am fost într-un loc frumos. (articol nehotărât)

Am luat o carte de la bibliotecă. (numeral)
Am plecat la mare într-o zi de marți. (articol nehotărât)

Valoarea substantivală și adjectivală a numeralului. Funcțiile sintactice

1. a) numerale cu valoare substantivală: doi, cinci, doi, unul
numerale cu valoare adjectivală: patru, patru, doi, doi, a doua, a treia, cinci

2. propoziții cu „doi” și „al doilea” – valoare substantivală și funcția sintactică de subiect, complement direct, complement indirect

Doi au venit mai târziu. (subiect)
Pe doi i-am zărit în stație. (complement direct)
Am mâncat cât pentru doi. (complement indirect)

Al doilea a apărut la televizor. (subiect)
L-am văzut pe al doilea venind cu tramvaiu. (complement direct)
I-am reproșat întârzierea celui de-al doilea. (complement indirect)

3. propoziții cu „șapte” „al șaptelea” – valoare adjectivală și funcția sintactică de atribut adjectival

Exercițiul poate fi rezolvat șapte feluri.
A fost acceptat al șaptelea candidat.

4. o mie de locuri, o sută de pagini, douăzeci de creioane, patruzeci și șase de elevi, douăzeci și nouă de monede, șaizeci și două de foi

Am cumpărat o carte în care sunt enumerate o mie de locuri care merita vizitate în lume.
Cartea are o sută de pagini.
În pachet sunt douăzeci de creioane.
În excursie au mers patruzeci și șase de elevi.

5. celui de-al doilea – genitiv, atribut, valoare substantivală
celui de-al treilea – genitiv, atribut, valoare substantivală
cea de-a doua – acuzativ, complement indirect, valoare substantivală
cei dintâi – nominativ, nume predicativ, valoare substantivală
celei de-a treia – genitiv, atribut, valoare substantivală
celei de-a șaptea – genitiv, nume predicativ, valoare substantivală

6. o – numeral cardinal, cu val adjectivală, feminin, Ac, atribut adjectival
opt – numeral cardinal, cu val adjectivală, feminin, N, atribut adjectival
al patrulea – numeral ordinal, cu val substantivală, N, subiect
cinci – numeral cardinal, cu val adjectivală, feminin, N, atribut adjectival
cei doi – numeral cardinal, cu val substantivală, N, subiect
celui de-al treilea – numeral ordinal, cu val substantivală, G, atribut
de la cei doi – numeral cardinal, cu val substantivală, Ac, complement indirect

Numeralul colectiv

1. tuspatru, tuscinci, tusnouă, toți patruzeci, toți douăzeci și șase,

2. tuscinci –  numeral colectiv, val substantivală, N, subiect
tustrei – numeral colectiv, val substantivală, N, subiect
toate cele cinci – numeral colectiv, val adjectivală, feminin, Ac, atribut adjectival
amândoi – numeral colectiv, val adjectivală, masculin, N, atribut adjectival
amândouă – numeral colectiv, val adjectivală, feminin, N, atribut adjectival
toți patru – numeral colectiv, val adjectivală, masculin, N, atribut adjectival

3. declinați în propoziții numeralul colectiv „amândoi”

N.A.
Am rămas amândoi.
Au plecat amândouă.
Ambii au venit cu noi.
Ambele vor fi pedepsite.

G.D.
Amândurora le lipsește inspirația.
Amânduror copii le place fotbalul.
Ambilor părinți le mulțumesc
Le-am corectat ambelor temele.

Numeralul fracționar

1. o pătrime, o șesime, o optime, două treimi, cinci zecimi, două sutimi, patru sutimi, două miimi

O pătrime dintre cărțile mele sunt în limba engleză.
Am reușit să parcurg o șesime din drum.
În toată prăjitura, o optime este zahăr.
Două treimi dintre colegii mei locuiesc la bloc.

2. propoziții cu „jumătate”, „optime” să îndeplinească funcții sintactice de subiect, complement direct, nume predicativ

Jumătate au rămas în clasă. (subiect)
I-am văzut pe jumătate dintre ei. (compement direct)
Prețul actual este jumătate din cel inițial. (nume predicativ)

O optime dintre colegi era în clasă. (subiect)
Am recunoscut o optime din cei prezenți. (complement direct)
Rezultatul este o optime. (nume predicativ)

3. jumătate – numeral fracțional, N, subiect
de trei pătrimi – numeral fracțional, Ac, atribut
de pătrime – numeral fracțional, Ac, atribut

4.  – cifre romane
– El este clasa I.
În clasa a II-a a luat locul al II-lea.
Cel mai lung capitol a fost al XV-lea.
România a luat naștere în secolul al XX-lea.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.