Manual Didactică și pedagogică – clasa 6 – Pronumele

1
3640

Pronumele

Să ne aducem aminte din clasa a V-a

1.  I a), II b), III b)
Pronumele este partea de vorbire flexibilă, care se declină și ține locul unui substantiv.
 
I b), II a), III b)
Pronumele personal este partea de vorbire flexibilă, care se declină și care denumește o persoană.

Ads

2.

pers              numărul
            singular       plural
I            eu                  noi
a II-a     tu                   voi
a III-a    el/ea              ei/ele

3. a) o – neaccentuată, a III-a, singular, feminin, acuzativ, complement direct
-i – neaccentuată, a III-a, singular, feminin, dativ, complement indirect
ea – a III-a, singular, feminin, nominativ, subiect
tine – accentuată, a II-a, singular, acuzativ, complement circumstanțial de loc

b) eu – I, singular, nominativ, subiect
-mi –  neaccentuată, I, singular, dativ, complement indirect
mie – accentuată, I, singular, dativ, complement indirect
eu – I, singular, nominativ, subiect
ți – neaccentuată, a II-a, dativ, complement indirect
tine – accentuată, a II-a, acuzativ, complement indirect

c) i – neaccentuată, a III-a, masculin, singular, dativ, complement indirect
-o – neaccentuată, a III-a, feminin, singular, acuzativ, complement direct
în ea – a III-a, feminin, singular, acuzativ, complement circumstanțial de loc
-i – neaccentuat, a III-a, masculin, dativ, complement indirect
i – neaccentuat, a III-a, masculin, dativ, complement indirect
-l – neaccentuat, a III-a, masculin, acuzativ, complement direct
noi – I, plural, nominativ, subiect

4.

nominativ – subiect – a)
nominativ – nume predicativ – b)
acuzativ – complement direct – c)
acuzativ – complement indirect – d)
acuzativ – complement c. de mod – e)
acuzativ – complement c. de loc – f)
acuzativ – nume predicativ – g)
acuzativ – atribut – h)
genitiv – atribut – i)
genitv – nume predicativ – j)
dativ – complement indirect – k)
vocativ –        –       – l)

5.

a) lasă-l, privindu-l, îi zise, punând-o, te găsesc, ceartă-mă, dăruiește-mi, pune-mă

b) să-l, și-l, așezându-i, îi șade, scuipându-l, să nu-l, îl sărută, nu-i, și-l, și-l

c) mi-l, și-o, să-l

6. i- (i-am rugat) – pron pers, neaccentuată, masculin, plural, acuzativ, complement direct
-i (să-i ducă) – pron pers, neaccentuată, masculin, singular, dativ, complement indirect
-i (nu-i aici) – verb
-i (nu-i probabil) – verb
-i (nu-i deranjați) – pron pers, neaccentuată, masculin, plural, acuzativ, complement direct

7. – Mi-ai adus o carte de povești. (D)
– Uite-l acolo! (Ac)
Îți scriu o scrisoare. (D)
L-am văzut. (Ac)
Îi spunem drum bun. (D)

8. dânsul, dânsa – subiect, complement direct, atribut, nume predicativ

subiect
Dânsul este profesorul.
Dânsa cântă în corul bisericii.

complement direct
L-am văzut pe dânsul la magazin.
Pe dânsa o cunosc de când eram mic.

atribut
Mașina dânsului este nouă.
Am împrumutat cartea dânsei.

nume predicativ
Medic este dânsul.
Haina este a dânsei.

9. a) v-a (pronume + verb)
b) l-a (pronume + verb)
c) Ții (verb)
d) Vii (verb)
e) l-a (pronume+verb), la (prepoziție)
f) ți-i (pronume+verb)
g) va (verb)
h) vi-i (pronume + verb)

10. a) dumneata
b) dumnealor
c) dumneaei
d) dumnealui
e) dumneavoastră
f) pe dumneata

11. pronume personal de politețe, pers a III-a, singular și plural, masculin și feminin – subiect, nume predicativ, complement direct, complement indirect, atribut

Dumnealui este bunicul meu. (subiect)
Bunica mea este dumneaei. (nume predicativ)
Pe dumnealor i-am văzut în parc. (complement indirect)
Dumnealui i-am oferit locul în autobuz. (complement indirect)
Pălăria dumnealui este în cuier. (atribut)

Pronume reflexiv

1. a) pe sine, se
b) își
c) ne-am
d) mă
e) îți
d) se, își

2. a) se – a III-a, singular, acuzativ
se – a III-a, singular, acuzativ
pe sine – a III-a, singular, acuzativ

b) te – a II-a, singular, acuzativ
ți – a II-a, singular, dativ
ți – a II-a, singular, dativ

c) sieși – a III-a, singular, dativ
-și – a III-a, singular, dativ

3. a) se întreabă
b) își aduc
c) îmi recit
d) ți-ai cumpărat
e) m-am văzut
f) v-ați convins

4.  pronume reflexive
duc la piață.
Dacă te duci la școală, să înveți bine!
Îmi trebuie pentru mâine o minge de baschet.
îți temele!

pronume personal

Astăzi ascultă la limba română.
Când te vede un doctor?
Omul acela îmi aduce aminte de bunicu.
Ce notă îți va da profesoara?

5. a) și-a
b) nu se, pe sine
c) își
d) și-a
e) se
f) se știe pe sine

6. a) de sine – accentuată, a III-a, singular, acuzativ, lauda, atribut

b) te – neaccentuată, a II-a, singular, acuzativ, apropie, complement direct
lângă sine – accentuată, a III-a, singular, acuzativ, a făcut, complement circumstanțial de loc

c) și – neaccentuată, a III-a, feminin, singular, dativ, a ales, complement indirect

7. a) se – a III-a, singular, acuzativ, complement direct
-și – a III-a, plural, dativ, complement indirect

b)  își – a III-a, singular, dativ, complement indirect
se – a III-a, singular, acuzativ, complement direct

c) se – a III-a, plural, acuzativ, complement direct

8. a) s-a, s-a
b) sa, s-ar, s-ar
c) s-au, s-au, s-au
d) sau
e) sar

9. a) a ține – ținând – ținându-și – Ținându-și ghiozdanul desfăcut, a pierdut un caiet.
a face – făcând – făcându-și – Făcându-și repede temele, a apucat și să se joace.
a alege – alegând – alegându-și – Alegându-și hainele, a văzut ce îi lipsea.
a trage – trăgând – trăgându-și – S-a încălzit trăgându-și haina pe el.

b) împletea – a împleti – a-și împleti – Fata obișnuia a-și împleti părul.
prindeam – a prinde – a-și prinde – Nu a dorit a-și prinde urechile cu acest exercițiu dificil.
cunoștea – a cunoaște – a-și cunoaște – A dorit a-și cunoaște verii cei mai îndepărtați.
păstrase – a păstra – a-și păstra – A-și păstra hainele curate, a fost principala lui grijă.

10. a) s-ar fi pregătit
b) s-a speriat
c) s-au distrat
d) ne-am întâlnit

Ei sar în sus de bucurie. (verb)
Mama sa a ajuns acasă. (adjectiv)
Îmbracă haina roșie sau cea verde! (conjuncția)
El este neam cu mine.

Pronumele și adjectivul pronominal posesiv

Să folosim ce am reținut

1. a) al meu – stiloul – (eu) – pers I singular – neutru singular
b) ale mele – desenele – (eu) – pers III-a plural – neutru plural
c) ale voastre – cărțile – (voi) – pers a II-a plural – feminin plural
d) al nostru – balconul – (noi) – pers I plural – neutru singular
e) al său – penarul – (el) – pers a III-a singular – neutru singular

2. a) al tău, a ta, a ta
b) ai mei

3. a) Ale mele sunt pe masă.
b) Le-am ascultat pe ale tale.
c) A ascultat sfatul alor tăi.
d) A arătat alor noștri toate tablourile.
e) A adus flori pentru ai noștri.

4. ai mei, ai săi – subiect, complement direct, complement indirect, atribut pronominal

Ai mei sunt în clasă. (subiect)
I-am văzut pe ai mei. (complement direct)
Le-a venit timpul alor mei. (complement indirect)
Casa alor mei este mică. (atribut pronominal)

Ai săi sunt îmbrăcați în roșu. (subiect)
Pe ai săi îi cunosc. (complement direct)
Am cerut alor săi explicații. (complement indirect)
Acolo sunt mașinile alor săi. (atribut)

5. a) ale lor (G, atribut)
b) alor voștri (G, atribut)
c) al tău (Ac, complement direct)
d) ai mei (N, subiect)

6. a) mei – adj posesiv, pers I, masculin, singular, G, atribut adjectival
voștri – adj posesiv, pers II, masculin, plural, G, atribut adjectival

b) mele – adj posesiv, pers I, feminin, singular, G, atribut adjectival

c) meu – adj posesiv, pers I, masculin, singular, V
mea – adj posesiv, pers I, feminin, singular, N, atribut adjectival
meu – adj posesiv, pers I, masc, singular, Ac, atribut adjectival
tale – adj posesiv, pers II, singular, feminin, Ac, atribut adjectival
noștri – adj posesiv, pers I, plural, masculin, Ac, atribut adjectival

7. adjectivele posesive

mănușile mele
cizmele mele
fereastra mea

școala ta
vocile tale
grădina voastră

frații săi
manualul său
bicicleta sa

Mănușile mele sunt la tine.
Cizmele mele s-au rupt.
Frații săi sunt în Italia.
Cea roșie este bicicleta sa.

8. a) sale, lui

b) lui, său, lui, lui

9. a) sale
b) lor
c) lor
d) sale
e) lor
f) lor

10. a) sa, s-a
b) sa, să-i
c) săi, să-i
d) să-i, săi

11. a) noștri
b) voștri
c) săi
d) sa

Pronumele demonstrativ și adjectivul demonstrativ

Să folosim ce am reținut

1. a) acesta – pronume demonstrativ, de apropiere, sg, masc, N

b) acesta – adjectiv demonstrativ, de apropiere, sg, masc, N

c) aceea – pronume demonstrativ, de depărtare, sg, fem, N

d) aceleiași – adjectiv demonstrativ, de identitate, sg, fem, Ac

e) aceeași – adjectiv demonstrativ, de identitate,sg, fem, N
aceeași – adjectiv demonstrativ, de identitate, sg, fem, N
același – adjectiv demonstrativ, de identitate,sg, masc, N

2. adjective demonstrative

de apropiere

scaunul acesta
aceste case
această fereastră
stejarii aceștia
scriitorul acesta

de depărtare
râul acela
acea poiană
băiatul acela
acele frunze
balcoanele acelea

de identitate
aceleași drumuri
același timp
aceeași oră
aceleași localități
aceiași brazi

Am plecat și astăzi la aceeași oră.
Am poposit în acea poiană.
Stejarii aceștia vor fi tăiați.
Scaunul acesta are un picior rupt.

3. a) acesta (subiect)
b) acestea (complement direct)
c) acestuia (complement indirect)
d) acesteia (atribut)
e) aceștia (complement direct)
f) acela (nume predicativ)

funcțiile sintactice ale pronumelui demonstrativ:
– nominativ: subiect, nume predicativ
– acuzativ: complement direct
– dativ: complement direct
– genitiv: atribut

4. orașul acesta
mașina acesteia
pe acest om
acești copaci

acel om
cărțile acelea
haină ca aceea
copiii aceia

aceleași drumuri
același timp
aceeași oră
aceleași localități

Orașul acesta pare pustiu.
Acel om este profesorul meu.
Am scos același timp la proba de viteză.
Autobuzul vine la aceeași oră.

5.

6. a) Pe acela care este foarte bun trebuie să îl înscrie în noua competiție.
b) Acela care i-a îndrumat pe poteca aceea abruptă cunoștea bine locurile.
c) Au stat de vorbă cu aceea care fusese martora ultimelor evenimente.
d)  O privea pe aceea care vorbea și se gândea la toate premiile câștigate până atunci.

7. cel, cea – pronume demonstrativ, adjectiv pronominal demonstrativ

Cel de acolo este nepotul meu. (pronume demonstrativ)
Copilul cel de colo este fiul meu. (adjectiv pronominal demonstrativ)

Cea mare este sora mea.
Valiza cea frumoasă este a mea.

8.

9.
a) aceea
b) aceeași
c) aceia
d) aceeași
e) același
f) cel
g) cea
h) ce-a, ce-l, aceea

10.
a) aceleași fețe, aceeași ochi

b) aceeași bătrânică, aceiași ochi, același chip, aceeași maramă

11.
a) Care din ei erau aici?
b) Ce penar și ce gumă ai avut la tine azi?
c) I-ai găsit pe aceștia acasă?
d) Nu stau și ei pe aceeași stradă?
e) Unde i-ai întâlnit?
f) Ce pui în ghiozdan?
g) Unde pui cărțile?
h) Care floare îți place?
i) Cu cine te-ai jucat?

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.