Manual clasa 6 ‒ Didactică și pedagogică

Limba română Manual pentru clasa a VI-a Editura Didactică și pedagogică
Limba română Manual pentru clasa a VI-a Editura Didactică și pedagogică

I

II

III

IV

V

VI

VII

 • D-l Goe
 • Vorbirea directă
 • Sintaxa propoziției
 • Predicatul

VIII

 • Budulea Taichii
 • Cum povestim
 • Subiectul
 • Test grilă (Părțile principale de propoziție)
 • Cererea

IX

 • Mărțișor
 • Atributul
 • Instrucțiuni

X

 • Bivolul și coțofana
 • Fabule
 • Întrebări. Răspunsuri
 • Complementul
 • Test grilă (Părțile secundare de propoziție)

XI

 • Doina
 • Poezia populară
 • Sintaxa frazei
 • Constantin Brâncovanul
 • Știrea. Anunțul
 • Parabola grăuntelui care încolțește fără să știe omul